Edukativna radionica za podizanje digitalne pismenosti kod branitelja

27 prosinca, 2023

Piše: Domagoj Garvanović

U prostorijama Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora održana je edukativna radionica za podizanje digitalne pismenosti kod branitelja. U današnjem modernom svijetu digitalna pismenost postala je neizostavni čimbenik ljudske svakodnevice. Usvajanjem digitalnih znanja, osiguravamo širokom krugu ljudi pristup najmodernijim načinima komuniciranja i korištenja digitalnih usluga. I ovaj put cilj radionice bio je u edukaciji naših članova i stjecanju novih znanja koji će im koristiti u budućnosti. Edukacija se započela s prikazom osnova rada na računalu gdje su polaznici na direktan način sudjelovali uz pratnju stručnjaka. Nakon toga se pristupilo osnovama Microsoft Office programa za pisanje i uređivanje dokumenata. Polaznicima su objašnjenje sve prednosti i nedostaci prilikom razmjene informacija na računalu te kako na siguran način mogu razmjenjivati informacije u virtualnom svijetu. Sigurnost je bila naglašena i prilikom predstavljanja djela edukacije koja se odnosila na pretraživanje web servisa. Neki od polaznika su naučili dok su ostali usavršili slanje elektroničke pošte s privitcima. Ovakvim radionicama se izravno doprinosi digitalnom opismenjavanju braniteljskih skupina te jača njihovu društvenu uključenost, kao i kvalitetu života članova cijele zajednice. Ovakvu vrstu edukacija namjeravamo provoditi i u budućnosti.