Edukacija o pravima hrvatskih branitelja – Veteranski centri

5 lipnja, 2024

Piše: Domagoj Garvanović

Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Podružnica Vukovarsko-srijemske županije održala je u Pastoralnom centru svetoga Bone u Vukovaru edukaciju o pravima hrvatskih branitelja s posebnim naglaskom na korištenja veteranskih centara.

Predavanje je organizirano kako bi svi zainteresirani, naučili kako ostvariti pravo korištenja Veteranskih centara odnosno na koji se način mogu prijaviti.

Veteranski centri nude program smještaja 24 sata dnevno do 20 dana te dnevni i poludnevni boravak, koji ne uključuju noćenje, uz potrebnu skrb i rehabilitaciju, ali i puno ostalih aktivnosti i programa – korisnici mogu u slučaju potrebe povesti i pratnju te izabrati centar u koji žele ići.

Zainteresiranost za veteranske centre vrlo velika, a smještajni kapaciteti trenutno iznose 600 ležajeva tako da se tijekom godine može rotirati oko 10.000 ljudi.

Do sada su veteranski centri izgrađeni u Šibeniku, Sinju, Petrinji i Daruvaru. Nadamo se izgradnji novih centara u većim gradovima pa tako u Vukovaru, Vinkovcima i Osijeku.