Izvješće o stanju tužbi na sudovima u Beogradu

Datum: 28.12.2020.

U međuvremenu su tri predmeta pravomoćno završena. S obzirom da je po pozitivnim propisima R. Srbije dozvoljen vanredni pravni lijek Revizija u imovinsko-pravnim sporovima čija vrijednost prelazi 40.000 eura, predana su dva predmeta Vrhovnom Kasacionom sudu u Beogradu, pošto ti predmeti ispunjavaju navedeni uvjet, a sve u cilju sticanja uvjeta za podnošenje predstavke Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, jer nakon donošenja odluke VKS iscrpljena su sva domaća pravna sredstva samim time steći ćemo uvjet za podnošenje Predstavke.

U odnosu na predmete čija je vrijednost ispod 40.000 eura (postupci koji se vode pred Prvim Osnovnim sudom), podnose se Ustavne žalbe Ustavnom sudu RS, kako bi se nakon toga opet stekli uvjeti za podnošenje predstavke Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.

Također, u većini predmeta suci prihvaćaju prijedlog za saslušanje tužitelja zamolnim putem, putem Županijskih sudova u R. Hrvatskoj, s tim što su mi neke suci nagovijestili da im iskustvo sa Hrvatskim sudovima govori, da isti ne prihvaćaju zahtjeve na srpskom jeziku, već traže prijevod na hrvatski, pa ukoliko to bude slučaj i ovdje, troškove prijevoda će snositi tužitelji.

Ukupno ima 44 predmeta i svi predmeti su u fazi suđenja ili postupka pod žalbom, odnosno vanrednim pravnim lijekom to:

 1. Dragutin Guzovski - zakazano ročište za dan 09.02.2021. godine;

 2. Zdravko Filipović - U POSTUPKU PO ŽALBI;

 3. Janko Žipovski - zakazano ročište za dan 02.04.2021. godine;

 4. Ivan Pavlović - ZAKLJUČEN JE PRVOSTEPENI POSTUPAK;

 5. Josip Foro - PODNIJETA JE REVIZIJA;

 6. Mijo Zetović - zakazano ročište za dan 14.12.2020. godine;

 7. Zvonko Barta - U POSTUPKU PO ŽALBI;

 8. Antun Špar - U POSTUPKU PO ŽALBI;

 9. Ivan Piskač - zakazano ročište za dan 23.02.2021. godine;

 10. Antun Kovač - U POSTUPKU PO ŽALBI;

 11. llija Križič - POSTUPAK PREKINUT USLED SMRTI TUŽIOCA;

 12. Marko Orkić - U POSTUPKU PO ŽALBI;

 13. Josip Crnjac - nije zakazano ročište;

 14. Marijan Karaula - zakazano ročište za dan 14.12.2020. godine;

 15. Željko Duvnjak - U POSTUPKU PO ŽALBI;

 16. Antun Horvat - ročište zakazano za dan 25.02.2021. godine;

 17. Srećko Glamočak - zakazano ročište za dan 18.02.2021. godine;

 18. Josip Živković - zakazano ročište za dan 10.12.2020. godine;

 19. Mario Miličević - zakazano ročište za dan 18.02.2021. godine;

 20. Ignjacije Kolar - PODNIJETA JE REVIZIJA;

 21. Rudika Pucelj - zakazano ročište za dan 22.03.2021. godine;

 22. Tomislav Anokić - zakazano ročište za dan 08.12.2020. godine;

 23. Ivan Kovačić - ZAKLJUČEN JE PRVOSTEPENI POSTUPAK;

 24. Ivan Zvonimir Plišo - U PRIPREMI USTAVNA ŽALBA;

 25. Željko Salaj - Postupak je pred Višim sudom u Beograd u, čeka na zakazivanje;

 26. Blago Crnjac - Postupak je pred Prvim Osnovnim sudom u Beogradu, čeka na zakazivanje;

 27. Petar Ravlić - Postupak je pred Prvim Osnovnim sudom u Beogradu, čeka na zakazivanje;

 28. Ivan Sablić - Postupak je pred Višim sudom u Beogradu, čeka na zakazivanje;

 29. Damir Grečan - Postupak je pred Prvim Osnovnim sudom u Beogradu, čeka na zakazivanje;

 30. Ivica Bilić - Postupak je pred Višim sudom u Beogradu, čeka na zakazivanje;

 31. Miroslav Počerek - Postupak je pred Prvim Osnovnim sudom u Beogradu, čeka na zakazivanje;

 32. Ante Kolak - Postupak je pred Prvim Osnovnim sudom u Beogradu, čeka na zakazivanje;

 33. Zvonko Vukojević - Postupak je pred Višim sudom u Beogradu, čeka na zakazivanje;

 34. Ivan Rendulić - Postupak je pred Prvim Osnovnim sudom u Beogradu, čeka na zakazivanje;

 35. Zvonko Madžar - Postupak je pred Prvim Osnovnim sudom u Beogradu, čeka na zakazivanje;

 36. Filka Madžar - Postupak je pred Prvim Osnovnim sudom u Beogradu, čeka na zakazivanje;

 37. Jakob Lešić - Postupak je pred Višim sudom u Beogradu, čeka na zakazivanje;

 38. Branko Čulić - Postupak je pred Višim sudom u Beogradu, čeka na zakazivanje;

 39. Dragan Hajduk - Postupak je pred Prvim Osnovnim sudom u Beogradu, čeka na zakazivanje;

 40. Emil Hajduk - Postupak je pred Prvim Osnovnim sudom u Beograd u, čeka na zakazivanje;

 41. Mirko Golić - Postupak je pred Višim sudom u Beogradu, čeka na zakazivanje;

 42. Ivan Šarvari - Postupak je pred Višim sudom u Beogradu, čeka na zakazivanje;

 43. Vinko Leko - Postupak je pred Višim sudom u Beogradu, čeka na zakazivanje;

 44. Antun Badurina - Postupak je pred Prvim Osnovnim sudom u Beogradu, čeka na zakazivanje.

Dana 06.06.2019. godine Državnom pravobranilaštvu R. Srbije upućen je prijedlog za mirno rješenje svih sporova, ali do dana današnjeg nikakav odgovor nije zaprimljen.