Održan znanstveno-stručni skup

Datum: 13.7.2021.

U Pastoralnom centru sv. Bono Vukovar 3. svibnja održan je znanstveno-stručni skup

HRVATSKI DOMOVINSKI RAT 1991.-1995.
POJMOVNO-TERMINOLOŠKA RAŠČLAMBA
U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM KONTEKSTU

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Predsjednik Danijel Rehak, prof.
mr. sc. Drago Guzovski
Zdravko Komšić
Zoran Capan
Prof . dr. sc. Josip Jurčević
Doc. dr. sc. Stjepan Šterc
Doc. dr. sc. Vlatka Vukelić
Doc. dr. sc. Krešimir Bušić
Doc. dr. sc. Dario Vučenović

Organizatori: Fakultet hrvatskih studija, Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora, Centar za istraživanje ratnih zločina, Vukovar

Multimedija