ŠID

45°8˘15˛Sjeverne zemljopisne širine
19°14˘21˛ Istočne zemljopisne duzine
ŠID (potvrđeno od Amnesty International)

– vojni zatvor u koji su JNA vojnici, rezervisti i “četnici” dovodili civile zarobljene u Hrvatskoj, uglavnom s područja Tovarnika. Sve zatočenike su ispitali oficiri JNA, nakon čega su iz Šida prebačeni u druge logore.

Šifra iskaza: mla 1

U Šidu su me odveli u šidski SUP gdje me je ispitivao jedan inspektor u civilu, plav, srednje visine, pušio je cigarete. Na stolu je imao bokser, izgledao je nagao – prijek. Ispitivao me što sam radio u Vukovaru, koga poznam od drugih zapovjednika, a između ostalog me pitao za broj ubijenih na Ovčari. Ja sam mu rekao da ne znam, a na njegovo insistiranje na makar približan broj, koliko ih je ubijeno, ja sam odgovorio: “Nitko”, našto je odgovorio: “Pamet u glavu.” Prekinuo je ispitivanje i odveo me van. Ja nisam priznao da sam bio na Ovčari iako je on u nekoliko navrata pričao i govorio mi da se mi znamo sa Ovčare i da smo se vidjeli na Ovčari. Iz Šida su me odveli u Srijemsku Mitrovicu u logor, gdje sam bio do 4. veljače, 1992. godine.

Šifra iskaza: milj 36

Tu se skupila masa ljudi i vikala da nas daju njima, da će nas pobiti. Među njima sam vidio jednog susjeda koji je preselio u Šid. Trebali smo ostati u Šidu, ali nije bilo mjesta. Usput su nas tukli. Vozili si nas “Landroverima”. To je bila vijna policija. Kako tu nije bilo mjesta odvezli su nas u Beograd, u kasarnu Maršal Tito na Topčideru.

 

Orginalna izjava zatočenice

               Iz knjige

 ”Putevima pakla

 kroz srpske koncentracijske logore 1991…

 u 21. stoljeće

WordPress theme: Kippis 1.15