18.12.2006

Sa sastanka Upravnog odbora Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora  održanog dana 18.12.2006.g. / ponedjeljak / u 16,00 sati, u prostorijama HDLSKL Zagreb, Trg Bana J. Jelačića 6/4


Nazočni sastanku U. O.: Danijel Rehak, Viktor Mikulić, Tomislav Hajduković, Petar Gojun, Ivan Piskač, Zdravko Komšić, , Igor Švraka, Antun Jozić, Antun Pelivanović, Vlado Ošust, Zdenko Bulić i Mladen Lončar.

Članovi U. O. koji nisu nazočili sastanku, a svoj nedolazak opravdali: Ivan Mravak , Juraj Njavro, Dragutin Guzovski, Radoslav Bobanović i Marin Vidić.

Predsjednik HDLSKL otvara sastanak Upravnog odbora i predlaže slijedeći:

DNEVNI   RED

1.  Prihvaćanje zapisnika sa prethodnog sastanka

2.  Programi  HDLSKL za 2007. godinu

3.      Izvješća predsjednika o radu podružnica u 2006.godini

4.      Zamolba za financijsku pomoć povodom kupljene opreme, za pripremu i izradu kompleta DVD -a « Otvaram vrata « I, II i III dio, podružnici HDLSKL Dubrovačko-Neretvanske županije

5.      Zamolba za financijsku pomoć za izvođenje radova na spomeniku hrvatskih logoraša u Dalju, podružnici HDLSKL Osječko – Baranjske županije

6.   Zamolba za pomoć za uređenje prostora podružnice Splitsko-Dalmatinske županije

Split

7.   R a z l i č i t o

Dnevni red je prihvaćen.

Ad. 1.       Predsjednik daje na glasovanje i usvajanje zapisnik sa prethodnog sastanka UO.

Z A K LJ U Č A K

                 Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora održanog dana 05.05.2006.godine jednoglasno je prihvaćen, uz primjedbu da se prije svake sjednice Upravnog odbora dostavi zapisnik i ostali materijali po dnevnom redu članovima Upravnog odbora.


Ad. 2.       Svake godine prijavljujemo programe Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za rad Društva u narednoj godini. Ove godine prijavljujemo programe kako slijedi:

–    Obilježavanje « Dana logoraša «

–          Centar za istraživanje ratnih zločina

–          Obilježavanje mjesta zatočenja

–          Spomen dom Ovčara

–          Sudjelovanje u radu Svjetske veteranske federacije

–          Organiziranje izložbi i spomen sobe o stradanjima u logorima i sudjelovanju u Domovinskom ratu

–          Izdavanje zbirke radova, kataloga i knjiga o stradanju logoraša

Predsjednik je svaki program obrazložio po tabeli planiranih prihoda, koliko sredstava se traži od Ministarstva, koliko se ulaže vlastitih sredstava i koliko iz donacija. Po tabeli planiranih rashoda obrazlaže za što se navedena sredstva trebaju utrošiti.

                 Napomenuo je, da se prvi put prijavljuje program za Spomen dom Ovčaru, koji je  zahvaljujući gradu Zagrebu, njihovom gradonačelniku i odjelu branitelja grada Zagreba izgrađen na Ovčari. Od Ministarstva se traži određeni dio sredstava za zapošljavanje dvije osobe koje bi radile u Spomen domu, kako bi isti mogao funkcionirati, a da se ne opterećuje proračun HDLSKL.

                 Vama je svima poznato da je HDLSKL ove godine službeno primljeno u članstvo Svjetske veteranske federacije u Kuala Lumpuru, kao deveta članica iz Hrvatske. To je prvi puta da je jedna grupacija logoraša primljena samostalno. Protiv našeg primanja u članstvo bili su predstavnici Srbije a svi ostali su glasovali za, te smo primljeni u članstvo.

                 ZAKLJUČAK

                 Predloženi programi su prihvaćeni bez primjedbi.

                 Uz ovu točku dnevnog reda predsjednik Podružnice Osječko-Baranjske županije Tomislav Hajduković predlaže da Centar za istraživanje ratnih zločina treba izaći sa imenima ratnih zločinaca u javnost zbog toga što imaju problema sa zločincem Čančarevićem koji je pokrenuo tužbu protiv logoraša za klevetu, kao i dr. Njavro koji ima problema sa izjavom Šljivančanina.

Zdravko Komšić – iznosi da je Centar podnio Županijskom državnom odvjetništvu kaznenu prijavu s popisom  za oko 100 i nešto Srba koji se sumnjiče za ratne zločine. Na osnovi te prijave odvjetništvo će napraviti određene radnje, i onda će odlučiti da li će pokrenuti kazneni postupak ili ne.

                 Danijel Rehak – Mi smo do sada pokrenuli kaznenu prijavu protiv onih koji su nas odveli u logore i tamo držali u logoru, to je negdje od 300 do 500 osoba sa prostora cijele Hrvatske. Shvatili smo da je lakše ići segment po segment, pa smo optužili one ljude vezano za predaju Mitnice i određenih ljudi Ovčare. Pokrenuli smo kaznenu prijavu protiv ljudi koji su djelovali na « Veleprometu «. Kasnije smo pokrenuli kaznenu prijavu protiv nepoznatih osoba za prekomjerno granatiranje grada Vukovara. Dobili smo materijale i pripremili kaznene prijave za Lipik i Pakrac. Sad pripremamo prijave za centar Vukovara, bolnicu, Borovo naselje, Borovo selo, Dalj i okolo, Trpinja, Negoslavci , kad skupimo materijale. Zatim ćemo pripremati prijave za Dubrovnik, Split, Šibenik, Knin i zapadnu Slavoniju. Podnosili smo požurnice državnom odvjetništvu , a oni kažu da je to u tijeku, da je puno posla i puno ljudi za rješavanje.


Ad. 3.      Petar Gojun , predsjednik Podružnice Splitsko-Dalmatinske županije, izvješćuje da bi bilo dobro da se osnuje jedna organizacija stradalih udruga u Splitu na nivou županije koja uključuje udovice, invalide i logoraše, tako bi mogli jače djelovati i bilo bi više sredstava od grada i županije.. 21.12. 2006.godine upriličit će Božićni domjenak za logoraše iz  županije. Imaju problema sa gradskom organizacijom Sinj koja djeluje na jedan ilegalan način, to bi voljeli da se riješi na nivou cijele ove organizacije.

Ivan Piskač, predsjednik Varaždinske podružnice, izvješćuje što je podružnica radila u 2006.godini. Sudjelovali su u obilježavanju Dana logoraša 14.08.2006.g. u Vukovaru, postrojavanju 204. Vukovarske brigade, sudjelovali su na obilježavanju « Dana logoraša « u Splitu, sudjelovali na obilježavanju « Dani sjećanja na Vukovar « 18.11.2006.g., usput u programu  postavljanja i otkrivanja Spomen ploče na Trpinjskoj cesti i postavljanju portala u Borovu comerc koje su organizirale Varaždinska i Međimurska županija, a spomen ploče su se postavile za poginule Varaždince na Vukovarskom području. Organizirali su podjelu Spomen plaketa « Vukovar 1991.g. «, surađujivali i sa ostalim udrugama na području županije i polagali vijence na značajne datume. Plan je sličan i za 2007.godinu i to: Obilježavanje 14.08., sudjelovanje na danima logoraša u Sisku, Dani sjećanja na Vukovar 18.11., organizacija druženja svakog 11. u mjesecu, organizacija zajedničkog ručka sa suprugama 12. mjesec 2007, prikupljanje podataka o logorašima Varaždinske županije i izdavanje knjige ili DVD-a i suradnja s drugim udrugama.

Zdenko Bulić, predsjednik Podružnice Dubrovačko-Neretvanske županije, izvješćuje da su izdali tri DVD-a « Otvaram vrata «, koji zorno prikazuje što se događalo u Dubrovniku i logorima.

Do danas je većina logoraša, oko 120, dalo iskaz kod suca Vranješa što se događalo po logorima. Sudjelovali su u svim sportskim aktivnostima koje su se događale u  županiji. Sudjelovali su u svim obljetnicama naročito Domovinskog rata, surađivali s udrugama. Bili su na obilježavanju « Dana sjećanja na Vukovar» i otvaranju Spomen doma na Ovčari. Naša podružnica organizira 13.12. druženje članova naše podružnice, nakon 15 godišnjice izlaska iz logora, gdje su uručene plakete gradu Dubrovniku i općini Konavle.

Za dan grada Dubrovnika 03.02. treba biti otvoren spomenik na Pilama gdje bi, sukladno idejnom rješenju, osigurali prostor i postavili  ploču, koliko je osoba Dubrovačko-Neretvanske županije odvedeno u srpske i crnogorske logore. Predviđa se i izdavanje monografije, jer ima dosta prikupljenih materijala koji ih vežu za logore, porodiljskih poruka, izjava, iskaza i predmeta.

  Tomislav Hajduković, predsjednik Podružnice Osječko-Baranjske županije, izvješćuje da su održali godišnju Skupštinu, oformljena su tri ogranka Osijek, Beli Manastir i Valpovo. Predlaže da makar jedan predsjednik Ogranka sudjeluje na sjednicama Upravnog odbora HDLSKL. Organizirali su apel telefon sa policijom i bolnicom za slučajeve liječenih od PTSP-a. Izvršeno je 30-tak izlazaka, i tako je spašeno desetak života od sigurnog suicida. Taj telefon su morali prekinuti zbog situacije koja se zna u županiji. Sudjelovali su 18.11.na Danima  sjećanja na Vukovar, predsjednik je osobno bio 20.11. u Laslovu i Ernestinovu na polaganju vijenaca, surađuju sa koordinacijom udruga i ostalim udrugama na nivou županije. Dali su si u zadatak da na početku godine podignu spomenik svim zatočenicima ubijenim i umrlim u Dalju i Belom Manastiru. No financijska situacija je takva kakva je, zatajila je županija najviše, išlo se kod gospodina Baralića  Cestin koji je obećao da će izvršiti te radove, međutim sve se preko noći preokrenulo i on je tražio za betoniranje spomenika 35.000,00 kuna a Gradnja je tražila 31.000,00 kuna. Nažalost, našao sam poduzetnika Vuković Company  koji po ponudi traži 9.800,00 kuna, ne znam da li da pristanem na njega ili ne, jedini koji nam je izašao u susret. Negdje oko 20.000,00 kuna dođe ploča i  beton okolo. Ja sam tražio da se prebaci novac na podružnicu, nisam tražio iz nekih drugih razloga, već što bi bili oslobođeni PDV-a. Sa sredstvima od PDV-a stavili bi oko spomenika ukrasne ploče. Sredstva od PDV-a bi bila oko 4.000,00 kuna, pa ako se može da se prebaci na podružnicu oko 18.000,00 kuna  s tim što nam je grad dao 7.500,00 kuna, dao sam ponudu županu Bubalu da nam pomogne, nažalost oni nam ne mogu dati više od 5.000,00 kuna. Spomenik koji bi koštao 60.000,00 kuna mi bi sveli troškove na 30.000,00 kuna.

Danijel Rehak je obavijestio članove Upravnog odbora, da je predsjednik Podružnice Zadarsko i Šibensko-Kninske županije Radoslav Bobanović  spriječen, te nije mogao doći na sastanak ali je poslao pismeno izvješće o radu Podružnice i suglasnost po točkama dnevnog reda, kako slijedi:

Točka 1. – nema primjedbi

Točka 2. – prihvaća se

Točka 3. – Izvješće o radu Podružnice Zadarsko i Šibensko-Kninske županije: i dalje se obavlja registracija logoraša, prikupljaju se podaci o ratnim zločinima, pokrenuta je optužba protiv « kapetana Dragana «, pokreću se optužbe i protiv još nekoliko srpskih ratnih zločinaca, sa Podružnicom Splitsko-Dalmatinske županije je otkriveno Spomen obilježje na Kninskoj tvrđavi i predjelu Pakovo selo – Žitnić, socijalnih pomoći nije bilo, nazočili smo na tri pokopa naših članova i u pripremi je knjiga « I u paklu ima raja «, autor je Radoslav Bobanović.

Točka 4, – podržava

Točka 5. – podržava

Vlado Ošust postavlja pitanje, koliko smo mi za 2006.godinu dobili sredstava od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za obilježavanje mjesta zatočenja.

Danijel Rehak odgovara da smo dobili 25.000,00 kuna.

Antun Pelivanović pita da li će na spomeniku biti upisani isključivo logoraši ili još netko drugi.

Tomislav Hajduković iznosi da je on htio staviti isključivo logoraše, ali su se drugi pobunili, jer na ovom području nemaju nikakav spomenik, jedino spomen obilježje na policijskoj postaji,a to je minijaturno.

Vlado Ošust pita, koliko je grobnica pronađeno na području Dalja i tko obilježava

masovne grobnice.

Tomislav Hajduković odgovara da je pronađeno sedam, masovne grobnice obilježava Ministarstvo.

Zdravko Komšić, predsjednik Ogranka Vukovara- Mi kao ogranak, ali i podružnica, imali smo raznih aktivnosti. Jedna od njih je bila da smo predložili, da se za dan grada Vukovara  dodjeli plaketa  grada Vukovara N. Borsingeru predstavniku Međunarodnog crvenog križa, koji je direktno zaslužan i mislim da je uz njegovu pomoć nakon pregovora 184 branitelja s Mitnice spasilo glavu. Sudjelovali smo 14.08. obilježavanju dana razmjene u Nemetinu s prigodnim programom, a iduće godine, ako uspijemo, uz dogovor Đapića , bi postavili spomen ploču na mjesto razmjene. Sudjelovali smo u uređenju Trešnje to je poljoprivredno dobro koje je Vupik ustupio nama na korištenjem, a mi ga uređujemo za rekreaciju.

Sudjelovali smo u Splitu na obilježavanju « Dana logoraša «, kao i na danima sjećanja na Vukovar i otvaranju Spomen doma na Ovčari.


Ad. 4.      Na zamolbu predsjednika Podružnice Dubrovačko-Neretvanske županije za financijsku pomoć u svezi kupljene opreme za izradu DVD-a.

Upravni odbor je donio slijedeći

Z A K LJ U Č A K

                 Da se pomogne Podružnici ukoliko bude HDLSKL u mogućnosti da izdvoji sredstva za to, jer se i do sada pomoglo oko izrade DVD-a.


Ad. 5.       U okviru iznošenja izvješća o radu predsjednik Podružnice Osječko-Baranjske županije je potanko obrazložio razloge traženja financijske pomoći za izgradnju spomenika.

Vlado Ošust predlaže da se zatraže sredstva od Saponije i ostalih poduzeća na području županije.

Predsjednik Danijel Rehak je kazao da će HDLSKL pomoći koliko god se bude moglo.

 

Z A K LJ U Č A K

               HDLSKL će pomoći financijski izgradnju spomenika koliko god bude se moglo.


 

Ad. 6.     Na zamolbu predsjednika Podružnice Splitsko-Dalmatinske županije za uređenje i opremanje prostora ( stolovi i stolci ), donesen je slijedeći

 

Z A K LJ U Č A K

             Ne mogu se odobriti sredstva za tu namjenu, ali je predloženo da se za nabavku računalne opreme Podružnica obrati Croatia osiguranju Split.


 

Ad. 7.    Antun Pelivanović izvješćuje Upravni odbor da su organizirali dvodnevni odlazak u  Vukovar gdje su konačno, zvanično, časnici iz Novske nazočili Danima sjećanja na Vukovar.

Zahvaljuje se Vukovarcima na gostoprimstvu i upoznavanju tragedije Vukovara.

             Vlado Ošust iznosi prijedlog da treba pokušati od HRT- a tražiti da napravi emisiju o mjestima zatočenja, a da se koriste i knjige o logorima  koje posjeduje društvo.. Ako to ne prođe, treba se izvršiti ponovna inventura dokle se došlo, da  se napravi novo izdanje o mjestu obilježavanja logora, i tako se s novim spoznajama izađe u javnost.

Osim toga, kad se bude osvježavala internet stranica trebalo bi staviti nešto o presudama, naročito presude iz Haga, kojih ima malo u javnosti, isto bi tako trebale i kaznene prijave biti na internetu.

Ivan Piskač pita predsjednika Danijela Rehak, u kojoj je fazi tužba koja je pokrenuta prema Srbiji.

Danijel Rehak odgovara da je pokrenuta tužba za žene i djecu, koji su bili po logorima i to treba biti ovih dana rasprava ili iza nove godine. Više od tri mjeseca se čeka da se to pokrene.

Neke su odbili, a nama je bitno da oni taj dio priznaju, s tim da se dio tužbi za Crnu goru izdvoji.

 

Zapisničar                                                                               Predsjednik

Terezija Rehak                                                            Danijel Rehak, prof.

 

WordPress theme: Kippis 1.15