SABORI HDLSKL

PRVI SABOR

Prvi Sabor Hrvatskog društva bivših zatočenika srpskih koncentracijskih logora održan je 01. srpnja 1995. godine. Na sastanku Sabora izabrano je:
PREDSJEDNIŠTVO od slijedećih članova:

Vladimir Štengl
Stipo Šeremet
Ante Oklopčić
Viktor Mikulić
Ivan Piskač
Andrija Pavičić

                           U NADZORNI ODBOR izabrani su članovi:

Ivan Mravak – predsjednik
Ivica Matoš
Slavko Marušuić
Nenad Šantek
Petar Zovko
Vesna Bosanac

                            U SUD ČASTI izabrani su članovi:

Marin Vidić – predsjednik
Mira Donatov
Vjekoslav Kolanović
Dubravko Gvozdanović
Zvonko Herceg
Obnašatelji funkcija u Hrvatskom društvu bivših zatočenika srpskih koncentracijskih logora su članovi :
Danijel Rehak – predsjednik
Mladen Lončar –dopredsjednik
Zvonimir Ivanišević – dopredsjednik
Miljenko Miljković – tajnik

DRUGI SABOR

Drugi Sabor Hrvatskog društva bivših zatočenika srpskih koncentracijskih logora održan je 12. siječnja 1998. godine u Zagrebu. Nazočni članovi su predložili iste kandidate za članove u Predsjedništvo, Nadzorni odbor, Sud časti i obnašatelje funkcija sa mandatom od narednih četiri godine.
Poslije 2. sabora Hrvatsko društvo bivših zatočenika srpskih koncentracijskih logora 1999.godine podnosi zahtjev Ministarstvu uprave u Zagrebu za upis promjena naziva i promjene Statuta u Registar Udruga Republike Hrvatske.
    Po rješenju Ministarstva uprave Zagreb od 08.03.1999.godine, Društvo mijenja naziv u

HRVATSKO DRUŠTVO LOGORAŠA SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGORA .
Društvo je preseljeno u prostorije na Trg Josipa Bana Jelačića 6/4 Zagreb, u kojem prostoru djeluje i danas.

TREĆI SABOR

     Treći Sabor HDLSKL održan je 15. travnja 2000. godine u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu, ulica Ćirilometodska br. 8. Na sastanku Sabora predloženi su novi članovi koji su i izabrani u slijedeća tijela.

                                UPRAVNI ODBOR

Danijel Rehak – predsjednik
Mladen Lončar
Vlado Ošust
Ante Oklopčić
Marin Vidić
Zdravko Komšić
Juraj Njavro
Viktor Mikulić
Miljenko Miljković

                                 NADZORNI ODBOR

Ivan Mravak – predsjednik
Ivica Matoš
Petar Zovko
Nenad Šantek
Vesna Bosanac

                                              SUD ČASTI:

Zvonko Herceg – predsjednik
Ivan Čabrić
Zvonko Šafarik
Jadranka Mihaljević
Slavko Šantek

TAJNIK DRUŠTVA: Miljenko Miljković
RIZNIČAR: Viktor Mikulić

Pečat je okruglog oblika koji je obodno ispisan punim nazivom Društva HDLSKL. U sredini pečata je znak Društva, a ispod znaka je oznaka sjedišta Društva „Zagreb „.
Društva je motiv bodljikave žice sa likom logoraša pognute glave u crnom okruglom polju.
Stijeg Društva je plave boje sa znakom Društva u središnjem dijelu.
Žiro račun Društva je 30105-678-97159 otvoren u Zavodu za platni promet Zagreb.
Društvo može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i Udruge u zemlji i inozemstvu.
Rad društva je javan.
Javnost rada ostvaruje se i osigurava pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Društva i putem javnog priopćavanja . Članovi se o radu Društva obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Društva.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Društva i izvještavati javnost o radu tih tijela i Društva.

WordPress theme: Kippis 1.15