VARAŽDIN

PODRUŽNICA ŽUPANIJE VARAŽDINSKE
osnovana 11. lipnja 1996. godine    Tel./Fax   042/213-679
   U Varaždinu,  B.Radića 15A.

Tel: 042-213-679

GSM: 091-2670-614

Fax-HVIDRA 042-211-433

Predsjednik: Darko Posavec

Obnašatelj funkcije u podružnici je:
                                  Predsjednik: Darko Posavec
Dopredsjednik:
Stjepan Martinčević

WordPress theme: Kippis 1.15