CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE RATNIH ZLOČINA

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE RATNIH ZLOČINA
TEL. 032-424-600

VUKOVAR, Nikole Perlića 2
FAX 032-424-601

      Predsjednik Danijel Rehak   mob. 099-3543-489

 

CENTAR  ZA ISTRAŽIVANJE RATNOG ZLOČINA

Prilog prevenciji ponavljanja tamnih logorskih iskustava – potrebito suočiti se sa osnovnim tekstovima prikupljenih u HDLSKL, koja donosi izvorna svjedočanstva logoraša, koji su proživjeli srpske koncentracijske logore.             Logori su mjesta na kojima se u najvećoj mjeri reducirane i kršene pravne norme tj. najveće  sustavne degradacije etičkog kodeksa. Gdje su sustavno uništavani socijalni i osobni identitet i tretirani kao drugorazredni – manje vrijedni ili ih poistovjećuju s predmetima, koje treba bezobzirno i nemilosrdno iskorištavati do potpunog uništenja.Praktički je značilo da su stambeni, prehrambeni, zdravstveni i higijenski uvjeti bili svedeni na najniže mjere.             Dosadašnja iskustva su nam pokazala da smo morali u sklopu HDLSKL osnovati gore navedeni Centar, jer ovakav način rada na istraživanju ratnih zločina nije djelotvoran ili nije dovoljno dobar da bi se postigli oni rezultati koji su trebali biti skoro u detalje obrađeni i pripremljeni.            U Centru za istraživanje ratnih zločina radom na prikupljanju građe o logorima i stradanjima u logorima ćemo doprinijeti stvaranju istine o stradanju ljudi, žena i djece u srpskim koncentracijskim logorima.

“Prikupljanja dokumenata i svjedoka o ratnim zločinima” uključujući sve moguće stručnjake u obradi podataka i svjedoka, te provesti kompletno obređena područja na prostorima bivše Jugoslavije. S Centrom želimo pridobiti i ostale sponzore i donatore, koje nismo mogli dobiti na osnovu dosadašnjeg rada, iako smo prikupili puno valjanih dokumenata, iskaza svjedoka o ratnom zločinu.

Većina naših članova su izlazili na sudske procese, koji su se vodili, za one koji su načinili zločine u 1991. i 1992. godini. Nitko od sudskih vlasti nije naprosto uvažavao iskaze svjedoka i oslobađali zločince krivnje, a oni potom nestaju iz RH i većinom odlaze u Srbiju.

Iz tih razloga jedan dio ne želi dati iskaz o zločinima, niti svjedočiti na sudu, jer nemaju povjerenja u naše sudove. A sada bi Centar stao iza svih svjedoka i njegovi stručnjaci bi pripremili sve svjedoka za sudska ispitivanja.

“Prikupljanje podataka o srpsk. konc. logorima i mjestima zatočenja, zlostavljanja i pogubljenja”

Logori, kao oblik najnehumanijeg ljudskog postupanja, ipak su obilježili evropsku civilizaciju i u posljednjem desetljeću drugog milenija.

Prikupljanje karata i ucrtavanje lokacija logora  u Srbiji, Crnoj gori, Bosni i Hercegovini, te okupiranom dijelu RH. Načiniti nacrte koncentracijskih logora, koji su postojali u vrijeme agresije, točan broj zatočenih po logorima – opisno i slikom, ubijeni, nestali i drugi – opisom i slikom

Opisati vrste tortura u svakom pojedinom logoru, kao i slikovni prikaz. Konkretni podaci logora, nacrti, brojčano stanje, opis torture, ubijeni u logorima.

  “Pronalaženja ratnih zločinaca i izvođenja pred sud”

je dio rada koji je još delikatniji od prethodnih zahtjeva kako u stručnom radu tako i financijski, jer sve informacije o bilo kom ratnom zločincu nisu nezanemarive. A da se ne govori o pokretanjima sudskih procesa za bilo kog, koji se razotkrije kao zločinac, jer su to dugotrajni projekti.

Na kraju želimo da se povežemo s sličnim institucijama u svijetu koji se bave istom problematikom i nastaviti sa prezentacijom stradanja žrtve za vrijeme srpske agresije 1991.g. na Republiku Hrvatsku.

Predsjednik

Danijel Rehak, prof.

OTVARANJE CENTRA:

CENTAR DANAS:

Arhiva dokaza i spomena na dane zatočeništva

VUKOVAR – U prostorijama Centra za istraživanje ratnih zloèina Vukovar i Udruge bivših zatoèenika srpskih koncentracijskih logora u tijeku je postavljanje spomen-sobe na logoraške dane hrvatskih branitelja. Prema rijeèima predsjednika Udruge Danijela Rehaka, vukovarska spomen-soba neæe imati samo imena i slike stradalih u logorima već niz materijala, dokaza, slika i predmeta koje su logoraši izradili i skrivali u logorima u kojima su bili zatoèeni te ih potom prokrijumčarili kada su pušteni na slobodu u razmjenama. Spomen-soba bit æe arhiva dokaza i spomena na strašne dane provedene u zatoèeništvu.
– Soba je još u izradi, ali neki su predmeti, slike i rukopisi već izloženi. Do te ideje došli smo jer smo tijekom skupljanja dokumenata o zlostavljanjima u logorima skupili i mnogo drugih opipljivih dokaza koje držimo zanimljivima za izložiti, a koje su nam bivši logoraši pokazali i dali kada su dolazili u Udrugu. Tu su, primjerice, razne slike koje su logoraši kradomice crtali dok su bili u zatoèeništvu kako bi što bolje zapamtili gdje su bili i što im se dogaðalo. Neki su čak crtali i svoje muèitelje kako bi ih kasnije eventualno lakše prepoznali. Isto tako imamo i rukopise u kojima su logoraši, na raznim papiriæima koji su im bili dostupni u logoru, zapisivali sve što im se dogaðalo, imena i datume koji bi bili nekakav dokaz. Dobili smo i karte koje su sami izradili od kartona, izrezujuæi kutije u kojima su dobivali hranu te ih potom iscrtali kao karte, a imamo i kocke i križeve koje su ljudi napravili od kruha – pripovijeda nam Rehak, dodajuæi kako su dosta slika dobili od Vukovarca Marijofila Andrijaniæa koji je u zatoèeništvu nacrtao èak Isusovu posljednju veèeru i to na papiru od vreće za šećer, a Ivan Lukić predao im je najviše rukopisa.
Spomen-soba još je u izradi, a uskoro æe biti sveèano otvorena te slobodna za razgledanje svim zainteresiranima.

(Autor: D.MIKOLA)

WordPress theme: Kippis 1.15